Svenska 7A · Svenska 7B

Bokfrågor En sekund i taget s 152

  • Hedvigs nya liv innebär en helt ny vardag och en massa sysslor. Vilka förändringar i det vardagliga livet har skett för Hedvig och Ella.
  • Vilken händelse i boken väckte starkast känslor hos dig alternativt kunde du känna igen dig i?
  • Vad händer i slutet av boken och hur tror du det går sedan. Måla upp ett scenario över det kommande året?
  • Tänk dig att du skulle få träffa författaren Sofia Nordin. Vad skulle du i så fall vilja prata med henne om och vilka frågor skulle du vilja ställa?
  • Har du läst någon annan dystopi eller sett någon dystopisk film? Jämför i så fall med boken och beskriv skillnader/likheter mellan denna boken och den filmen/boken/tv-serien.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s