Svenska 7A

7A En sekund i taget s 52-103

En sekund i taget 50-96

  1. Skriv klart din textkoppling från sidorna 53-55 (Hur Lydia behandlade Hedvig)
  2. Vilka känslor sätter Ella igång hos Hedvig gällande synen på sig själv, synen på Lydia?
  3. Varför är ridningen en så stor utmaning för Hedvig?
  4. ”det är så enkelt att vara värdelös – om ingen förväntar sig något av mig behöver jag aldrig kunna något.” Så tänker Hedvig på sidan 83. vad menar hon med det?
  5. Vad skiljer Hedvig från Ella gällande framtidssynen?
  6. På vilket sätt var livet enklare innan?
  7. Vem är Kringlan och varför är hon så viktig?
  8. Skriv ner en händelse som du reagerar på – tycker är spännande, rolig, märklig, sorglig etc. Motivera varför du reagerar på händelsen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s