Svenska 9b

9B Analysera sommarprat

Gemensamt har vi lyssnat på Carolina Klufts sommarprat och diskuterat det. Nu är det dags för dig att enskilt lyssna på ett valfritt sommarprat.

 • Välj ett sommarprat
 • Lyssna och analysera det utifrån nedanstånde punkter
  • Hur inleds sommarpratet?
  • Vad är syftet med att inleda på detta sätt?
  • Finns det några retoriska figurer i pratet? Ge exempel.
  • Vilken metod används för att göra innehållet intressant? Är det drama/humor eller något annat?
  • Vilken roll spelar musiken?
  • Samspelar musiken med innehållet? Motivera
  • Vilket är sommarpratets huvudsakliga ämne?
  • Tar sommarpratet upp ett ämne som utvecklas eller flera ämnen som på något sätt hör ihop? Utveckla
  • Finns det någon livsläxa i sommarpratet att lära av?
  • Hur avslutas sommarpratet?
  • Knyts sommarpratet ihop?
  • Efter du har lyssnat. Finns det något från sommarpratet som du bär med dig? Några ”klockor som ringer” efteråt?
  • Skriv anteckningar i ditt häfte
  • Dina anteckningar blir utgångspunkten i en gruppdiskussion på fredag
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s