Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9

Legobygge – att skriva en instruktion

På varje bord har ni fått en hög med legobitar samt 2 lego-hjulpar

Varje grupp har i uppgift att bygga en legobil och skriva en instruktion.

Uppgift:

 • Bygg en legobil
 • Fota ert bygge
 • Skriv en tydlig instruktion
 • Demontera bilen och testa er instruktion genom att noga gå igenom steg för steg
 • Demontera bilen igen och lägg bitarna ovanpå instruktionen
 • Byt instruktion med en annan grupp
 • Bygg bilen utifrån instruktionen. Vid eventuella oklarheter – ange i instruktionen vad som saknas
 • Jämför bygget med skaparnas modell, diskutera byggena
 • Korrigera instruktionerna utifrån responsen 
 • Utvärdera i er skrivbok utifrån följande punkter
  • Vad gick bra?
  • Vad var svårt?
  • Hur fungerade er instruktion?Vad visade sig vara viktigt när ni skriver instruktioner?
  • Om ni hade gjort samma uppgift igen, vad hade ni då gjort annorlunda?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s