Uncategorized

9A fredag – Johan och muttrarna

Börja med att i par återberätta om August Strindberg för varandra utifrån era anteckningar.

Därefter läser ni gemensamt “Johan och muttrarna”, ett utdrag ifrån den självbiografiska “Tjänstekvinnans son” som Strindberg har skrivit.

Svara sedan på fråga 5,6,7 i ditt skrivhäfte samt fråga 4,5,6 på sista sidan i ditt häfte.

Svaren ska lämnas in och kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Färdighet Steg E Steg C Steg A
1 – Dessutom kan eleven…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla ochtill viss delunderbyggda resonemang omtydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är doldai olika verk.
1 – Eleven kan också föra…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Eleven kan också föraenkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också förautvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föravälutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Det är ok att slå i Ess i svenska 9 om du känner att dina anteckningar är ofullständiga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s