Uncategorized

åk 9 Är vi bara källkritiska den 1 april?

  • abraham-lincoln-internet-quote11_confusedofcalcutta
  • “1 april är den enda dagen på året när människor är källkritiska”

 

För betyget A: “Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.”

Viktiga begrepp:

trovärdighet, partisk, oberoende, förstahandskälla, andrahandskälla,

Så formulerar du ett resonemang om en källas/flera källors trovärdighet:

  • Undvik att skriva i jag-form
  • Tänk på att resonera utifrån olika perspektiv
  • Använd begrepp som äkthet, tid, tendens samt beroende
  • Exempelfraser – Äkthet: Den som skrivit texten är… informationen om detta finns på… Personen har denna bakgrund vilket gör att…
  • Exempelfraser tid: Texten skrevs den… Utifrån tiden när källan skrevs går det att tolka informationen som
  • Exempelfraser Beroende: Källan är oberoende och det gör att… Källan är beroende av en annan sida vilket gör att … Sidan är en faktasida granskad av… Källan är trovärdig genom att…
  • Exempelfraser Orsaker: Syftet med texten är att få läsaren att… Det märks genom följande ord…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s