Uncategorized

åk 9: Sverige ett land – 6 språk

I Sverige finns det 5 nationella minoritetsspråk; finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.  Enligt lag ska , i de kommuner som om har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande ska kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter.

Mer om vårt svenska språk och våra fem minoritetsspråk informeras om i avsnitt 1 av Jakten på språket – Minoritetsspråk (15 min långt klipp)

I serien finns ytterligare fem avsnitt, där var och en behandlar de fem minoritetspråken. Avsnitten hittar du här.

Än mer information om minoritetsspråken hittar du på Institutet för Språk och Folkminnen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s