Uncategorized

åk 8 Referatteknik

Under v 15 ska du få träna på att skriva ett referat. Att kunna referera och göra korrekta källhänvisningar är något du måste behärska när det är dags att skriva debattartikel v 17.

När du refererar (dvs hänvisar till en annan källa) måste du tänka på följande:

    • Skriv inte av texten. Använd egna ord
    • Var objektiv, dvs inga åsikter
    • Ange källan – artikelns rubrik, namnet på tidningen där artikeln finns samt namnet på artikelns författare
    • Använd referatmarkeringar – hänvisa till vad som har skrivits och vem som har skrivit:

t.ex. Svensson skriver att…

 

  • Citera: Skriv av ordagrant och sätt ut citattecken (…)

Referat av “Två  mord och en påse chips”

I artikeln “Två mord och en påse chips” (publicerad i Skräckens tid 13/02) diskuterar Johan Bergqvist över varför dagens människor utsätter sig för obehag och skräck frivilligt. Han påstår att vi mår bättre och lever längre för att vi har tagit bort det farliga. Dödsiffrorna var högre förr och idag är döden väldigt främmande för många människor…

Uppgift – skriv klart referatet. Du har torsdagens lektion på dig.

En extra förklaring av genren referat får du av Malin Larsson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s