Uncategorized

Kärlekstema – Bokdiskussion – tvärgrupper

Tvärgrupper litteratur i Kärlekstemat

  • Gör en sammanfattning av boken.
  • Jämför böckerna med varandra utifrån följande frågeställningar:
  1. Hur inleds böckerna?
  2. Hur är böckerna uppbyggda beträffande nyckelhändelser?
  3. Vem är huvudkaraktären? Beskriv personen
  4. Hur påverkas huvudkaraktären av huvudhändelsen?
  5. Vem är berättaren?
  6. Hur gestaltas kärleken i boken?
  7. Vad var bra respektive mindre bra med just din bok?
  8. Vad lärde du dig i läsningen av din bok?

 

Lycka till! /Terese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s