Uncategorized

Åk 9 – Sci/fi-tema – gestaltning/tempus/dedem

Efter att ha läst era mininoveller så kan jag konstatera att ni är fantastiska på att gestalta. Läs och njut av några bra exempel på fina gestaltningar och bildspråk:

När jag försöker resa mig, fortfarande med repet om handlederna, känns det som om hela bröstet ska explodera”

“Hon kramar mig hel”

“I en snabb målmedveten rörelse riktar jag min knutna näve  mot soldaterna”

“Hans blick skär i min rygg”

“Ilskan inom honom bubblar”

Ett exempel  på en mycket välformulerad mening som innehåller substans nog åt en hel roman: “De säger att mina föräldrar är sjuka, av  kärlek. Att jag inte är något experiment utan en riktig varelse” 

En genomgående svårighet i novellskrivandet har för många varit tempusanvändningen. För dig som har fått en kommentar om just den så ska du titta på följande klipp samt göra övningarna som tillhör. Tempusanvändning är en viktig del i skrivandet.

Att kunna på ett korrekt sätt använda de/dem (subjekt/objekt) är en annan svårighet och har du fått en kommentar om det så ska du titta på följande klipp samt göra övningarna som tillhör. Korrekt användande av de/dem är en viktig del i skrivandet.

Träning ger färdighet! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s