Uncategorized

Jämförande analys film/bok åk 9

Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan den science-fiction film som vi har sett samt boken som du har  läst.

Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 6

Vilket framtida samhälle beskrivs i bok respektive film? Någon särskild teknik eller varelser som nämns?

Hur framställs huvudpersonerna? Realistiskt eller orealistiskt? Motivera med exempel.

Lyft fram minst tre olika händelser i boken/filmen som du reagerar på, positivt eller negativt?

Vilka orsaker ligger bakom de att samhällena har utvecklats?

Vilket budskap finns i respektive film/bok?

Sciencefictionuppgift – uppgift finns här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s