Uncategorized

Venndiagram – Vinterviken

VenndiagramEfter att ha sett filmen Vinterviken samt läst boken är det nu dags för dig att jämföra dessa två. Med hjälp av Venndiagrammet ovan ska du:

  1. Göra ett Venndiagram över Vinterviken-Film och Vinterviken Bok
    Lyft fram 3- 4 viktiga olikheter i respektive cirkel samt lika många likheter.Dra också minst en slutsats utifrån följande stödmeningar:
    Den största skillnaden mellan bok och film är……………….. Jag tror att regissören/manusskrivaren har valt att göra på detta sätt därför att……………  Boken/Filmen tycker jag bäst om beroende på………..
  2. Göra ett Venndiagram över bokens John-John och filmens John-John.
  3. Lyft fram 3- 4 viktiga olikheter i respektive cirkel samt lika många likheter.Dra också minst en slutsats utifrån följande stödmeningar:
    Den största skillnaden mellan bokens John-John och filmens John-John  är……………….. Jag tror att regissören/manusskrivaren har valt att göra på detta sätt därför att……………  Jag tycker bäst om ……… John-John beroende på……….
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s