Uncategorized

9A Diskussionsträning

På dagens lektion kommer du att sitta tillsammans med de fyra andra personer som har läst samma textutdrag som du har läst.

Ni ska:

    1. Börja med att ni går igenom och presenterar er presentation för varandra i gruppen. Efter gjort det – utvärdera: Var de lagom långa? Tillräckligt med information? Fick du som lyssnade reda på: Var tetutdraget är hämtat ifrån? Vilken genre det är ifrån? Vem som berättar? Vilket krig det handlar om? På vilken “sida” huvudpersonen är?
    2. Presentera era diskussionsfrågor och välj ut vars en att diskutera (dvs. 5 st totalt):

När ni diskuterar följ denna arbetsgång:
Person 1. Presentera din diskussionsfråga och lägg fram din åsikt.
Person 2. Kommentera
Person 3: Kommentera Persons 1 samt Persons 2 med tankar och nya perspektiv.
Person 4: Utifrån person 1,2,3 kommentera Person 1:s sammanfattning
Person 5: Utifrån person 1,2,3,4 kommentera

Person 1: Sammanfatta diskussionen , vad ni har kommit fram till och dra en slutsats.

Som diskussionstöd har ni ett kompendium med stödmeningar att använda er av. Gör det för att utveckla och träna er muntliga förråd dvs. inled alla era inlägg med någon av de förslagna meningarna.

Inför gruppdiskussionen på onsdag ska du titta på följande klipp:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s