Uncategorized

Nyhetsartikel 9C

Du har valt ut en nyhetshändelse ur din bok – Bra! De sidor där händelsen beskrivs är din faktabas plus information gällande kriget/händelsen från din historiebok eller ex. ne.se. För att kunna rapportera sanningsenligt måste du ha god kännedom om kriget och orsakerna till varför det krigas*.

  1. Använd de journalistiska frågorna. Minns du dem?
  2. Vad? Var? När? Vem? Hur? Varför?

Arbeta med de journalistiska frågorna en efter en och ge så fullständiga svar på dem som möjligt i ditt skrivhäfte. Du kan svara på dem  väldigt enkelt men om du redan i detta stadie lägger ner mycket arbete på dem blir skrivprocessen nästa vecka betydligt enklare.

Tänk på att växla mellan att beskriva och att förklara. Beskriv vad som sker utifrån vad du som journalist ser just där och då. Förklara utifrån din kunskap (se *) varför det sker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s