Uncategorized

åk 8 Reportage

Nu är det dags för dig att skriva ditt reportage

Tänk på:

Disponera texten så att det mest intressanta kommer först. Försök också att komma på ett effektfullt slut
Dela in texten i stycken så att den blir lufigt och lätt att läsa. Börja nya stycken med några ord i fetstil
Skriv texten i spalter för att skapa “tidningskänsla”
Skriv inte något om dig själv, den intervjuade ska stå i centrum
Använd ett lekfullt språk och gestalta miljön, den intervjuade och sinnesintryck

Använd en struktur med rubrik, ingress, inledning, brödtext, pratminus, bild och bildtext

Sista dag för inlämning är för 8C den 27/5 och för 8A 28/5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s