Uncategorized

åk 8 Reportage

Gå igenom ditt material. Dela in materialet i minst två avsnitt genom att föra samman de frågor och svar som du tycker handlar om samma sak.

Nu ska du ha:

* Ha ett förslag till rubrik
* Gjort ett utkast till ingress
* Gjort en inledning med miljöbeskrivning samt personbeskrivning
* Rangordnat dina frågor utifrån vilken som är mest intressant
* Valt ut ett citat och skrivit en förklarande text till det

Nästa steg:

Rita upp din layout med rubrik, ingress, de olika avsnitten sammanfattade med några ord, bild samt bildförklaring.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s