Sv/en åk 7

sv/en Fånga ögonblicket

ÖGONBLICKET FÅNGAT • Att skriva olika sorters texter
• Träna på skriftspråkets normer på dator
• Utveckla språket genom kamratrespons

Instruktion:
Du ska skriva och fånga känslan av ett tillfälle du upplevt denna vår. Först gör du ett utkast (en kladd).
Sedan låter du minst två klasskamrater läsa igenom texten och komma med synpunkter, därefter ändrar du texten och till sist skriver du rent den på dator, gärna med en illustration (bild, teckning eller annat).
Du ska inte skriva en berättelse utan endast beskriva en kort händelse och du ska försöka
fånga känslan i händelsen!

Följande saker ska du försöka tänka på när du skriver:
• Att du skriver om en händelse och ett kort ögonblick
• Att du använder många beskrivande ord (adjektiv, actionverb )
• Att du använder känslor och funderingar
• Att du beskriver detaljer så noga du kan.
• Att du försöker få med många sinnen (lukt, syn, smak ljud)

Alltså:
1. Fundera ut ditt ögonblick
2. Gör en kladd
3. Ändra, lägg till, stryk
4. Få kamratrespons av minst två klasskamrater
5. Bearbeta
6. Renskriv!
Texten är bara en kort text, så längden bestämmer du, tänk efter
själv vad du tycker är lagom längd på din text!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s