Uncategorized

7B Orsaksbindeord

därför att, således, följaktligen då, som en konsekvens av, som ett resultat av, beroende på, på grund av

Formulera en åsikt
Skriv den på en postit-lapp

Välj en postit-lapp
Bygg ut åsikten med ovanstående formuleringar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s