Uncategorized

7B Modalitet i argumenterande texter

Vi i klass 1 skulle gärna vilja att ni politiker kunde tänka er att satsa pengar på att öka trafiksäkerheten utanför vår skola.

Vi tror att farthinder eventuellt skulle få bilister att sänka farten.

Ett ytterligare förslag vore att ni kanske kunde tänka er att sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h.

Det skulle förmodligen också kännas säkrare att korsa vägen genom att gå i en gångtunnel.

Så det vore bra om ni övervägde våra förslag om att göra förändringar för att öka säkerheten runt vår skola.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s