Uncategorized

8C Bokcirklar – roller

Till varje bokcirkel finns fem olika roller:

Diskussionsledaren som har 2 huvuduppgifter:
1.Leder mötet, fördelar ordet och ser till att alla får samma talutrymme, sammanfattar hela bokcirkeln som avslutning.
2.Sammanfattar texten kortfattat samt väljer ut och beskriver 2 scener ur texten och ställer frågor som gruppen ska besvara.

Ordletaren Letar upp och gör en ordlista med ovanliga, svåra eller viktiga ord (ca 10-15st) samt förbereder en övning för kamraterna.

Illustratören gör en storyboard över den lästa bokdelen samt tre stycken textkopplingar. Textkopplingarna görs med utgångspunkt från text-till-text eller text-till-sig-själv eller text-till-världen.

Persongranskaren iakttar en person i texten, berättar om denna person samt citerar ett avsnitt som bevisar att personen är som den beskrivs av persongranskaren.

Detaljletaren tar reda på fakta om något som nämns i texten till exempel saker, musik, böcker eller annat.

Tips!
För dig som lätt glömmer vad boken handlar om. Titta på klippet nedan och sammanfatta sedan varje kapitel i din bok med några stödord som hjälp för minnet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s