Uncategorized

8C – Vem är din förebild?

Lektionerna v 10 kommer att vigas åt den avslutande uppgiften inom muntliga presentationer:

Presentera en förebild

Din uppgift är att presentera en av dina förebilder för klassen. Du får gärna använda dig av hjälpmedel som PowerPoint, Keynote etc. i din redovisning.

I din presentation ska följande ingå:
– Motivera valet av förebild (varför har du valt just honom/henne)
– Kort information om förebildens liv med korrekt källhänvisning
– Hur länge har du haft personen som förebild?
– På vilket sätta har personen påverkat dig?
– Vad är det som gör honom/henne värd att se upp till och ta efter?
– Hur ska vi vara för att vara bra förebilder för andra människor enligt dig?
– Minst två stilfigurer ska finnas med i ditt tal.

Arbetsgång:
1.Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation.
2.Gör talkort utav ditt manus
3.Förbered dig många gånger inför presentationen genom att redovisa för en kompis och få respons.

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – Om du tittar upp när du talar inför klassen, om du talar tydligt, ditt engagemang
Språk – Om du använder ord och begrepp som passar mottagarna, din språkliga nivå, samt användandet av stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.

Tisdag v 11 samt torsdag v 11 redovisas presentationerna. Alla ska vara beredda att redovisa tisdag v 11.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s