Uncategorized

7B – Checklista för novellskrivning

Checklista för novellskrivning:

1. Dubbelkolla så du fått med allt som efterfrågats i uppgiftsinstruktionen. (häfte Novellskrivning)
2. Syna dina gestaltningar – “show don´t tell”.
Hur många gestaltningar har du med i din novell?
Varierar du dina aktionverb för att gestalta?
3. Titta på din novells spänningskurva och jämför med dramaturgikurvan. Överensstämmer dessa?
4. Använder du dialog?
Använder du monolog?
5.Följer din novell strukturen för en novell?
Titel
Inledning
Avslutning med en lösning
6.Är din text styckeindelad?
7.Vilket berättarperspektiv har du valt?
8. Kan du variera dina ordval ännu mer.
Titta om samma ord återkommer flera gånger, försök då hitta synonymer till dessa.
9. Hur ser din meningsbyggnad ut?
Har du många korta meningar?
Har du många väldigt långa meningar?
10. Checka ditt tempusanvändande. Är du konsekvent och har samma hela vägen?
11. Till sist: dubbelkolla stavning, stor bokstav, punkt och kommatecken.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s