Uncategorized

åk 7 Novelltema

I ditt Novelltema-häfte kan du läsa om hur en novell är uppbyggd. I kronologisk ordning, med återblickar eller med parallellhandling.

Läs novellen “Nu när du är stilla” svara sedan på följande frågor i en kommentar nedan. (Obs! Skriv era svar i ett worddokument först och kopiera sedan in det i en kommentar nedan.):
1. Hur är novellen uppbyggd? Kronologisk ordning, återblickar eller med parallelhandling. (Förklaring på begreppen finns i ert novell-tema häfte)
2. Varför använder författaren kursiv text i inledning och avslutning?
3. Vem är berättaren? Ålder, kön, relation till “Grodan”?
4. I vilken miljö utspelar sig novellen?
5. Vilken är konflikten (problemet – det centrala som hela novellen utspelar sig kring?)
6. Svara på frågorna f,g,h,j, längst bak i “Nu när du är stilla-häftet”.
7.Vilket budskap har “Nu när du är stilla”?

Svara på frågorna i en kommentar nedan. Skriv era namn nedan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s