Uncategorized

åk 8 Optikprojekt

Optikprojekt

V 49-3 kommer vi att arbeta med ett optikprojekt i svenska och no. Du kommer bl.a. att få lära dig om ljusets väg, hur ögat fungerar och mycket mer. Projektet kommer att mynna ut i instruktionsfilmer och laborationsrapporter som du och dina klasskamrater kommer att skapa utifrån givna frågeställningar.

Detta bedömer No-läraren:
Instruktionsfilmen, genomförandet av laboration, laborationsrapport, naturvetenskapligt språk

Detta bedömer jag som svensklärare:
Din instruktionsfilm, din laborationsrapport och ditt språk (ämnesspecifika ord och begrepp)

Utgångspunkt instruktionsfilm:
Philofix

Vi kommer att arbeta med programmet Imovie på Ipadsen. Nedan följer en instruktionsfilm gällande programmet.


Programmet Garageband komemr vi att använda för att lägga in ljud och ev. musik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s