Uncategorized

Ungdomsklassiker – diskussioner

I veckan får du ut ditt textutdrag som som du ska läsa och arbeta med fram till slutprovet i momentet; bokdiskussionerna. Dessa genomförs för

8A – fredag v 46

8C – torsdag v 46

För att förstå ditt textutdrag, dess innehåll och dess kontext (tiden det är skrivet under och hur det påverkat författaren) behöver du inte bara läsa utdraget utan också slå upp ord, titta närmare på huvudpersonen, läsa på om författaren, fräscha upp minnet om epoken, illustrera utdraget,  sammanfatta utdraget och slutligen skriva och svara på två diskussionsfrågor.

När det är dags för diskussionsgrupperna v 46 så kommer varje grupp att spela in det som sägs på vars en Ipad, vilket gör att jag kommer att kunna höra allt bra och klokt som ni diskuterar.

För att nå betyget E i bokdiskussionen behöver du:

1. Göra en tydlig sammanfattning av textutdraget och presentera det för gruppen (minst 1 minuts presentation,).

2. Göra några kopplingar mellan utdraget och dess författare.

3. Dra några slutsatser kring hur epoken påverkat textutdragets innehåll.

4. Visa att man kan diskutera genom att ställa frågor och föra fram åsikter med enkla argument, som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s