Uncategorized

8a, 8c – Världsomseglingar och pirater

Ess i svenska lärobok 8 s 97-100

Jules Verne

1. Vad handlar oftast Jules Vernes böcker om?

2. Vilka karikatyrer av olika folk målar Jules Verne oftast upp i sina böcker?

3. Vad handlar “Jorden runt på 80 dagar” om?

4. Vad handlar “En världsomsegling under havet om”?

5. Varför kan vi kalla Jules Verne för en science-fiction författare?

R. L. Stevenson

1. Vad handlar Skattkammarön om?

2. På vilket sätt är John Silver en av världslitteraturens mest odödliga gestalter?

3. Vad vet du om R. L. Stevensons liv?

4. I vilken bok skildrar han människans två sidor; det goda och det onda?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s