Uncategorized

8a, 8C Charles Dickens

Faktatexten finns i Ess i Svenska Lärobok 8 s 69-72

1. Dickens räknas till en realistisk författare. Vad menas med det? Varför ville många författare skriva realistiskt?

2. När inföll realismen?

3. Vad heter boken som handlar om en Londonklubb?

4. Vad vet du om Dickens barndom? På vilket sätt påverkade hans barndom hans skrivande senare i livet?

5. Vad heter boken om en fattig och föräldralös pojke?

6. Vad vet du om Dickens sätt att skriva? Vilka knep hade han för att uppehålla spänningen?

7. Vad handlar “A christmas carol”?

8. Berätta om Dickens liv på äldre dagar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s