Uncategorized

Ungdomsklassiker – arbetsplan åk 8

Den gemensamma nämnaren för de sju filmtrailers som ni såg i förra inlägget är att de alla är baserade på kända klassiker.

Klassiker och ungdomsklassiker är vad vi ska arbeta med de kommande veckorna.

Vi kommer att titta närmare på ungdomsklassiker från 1700-talet fram till 1900-talet och också lyfta fram de tre olika epokerna, renässansen, upplysningen, romantiken och realismen.

En ungdomsklassiker är en bok som har varit omtyckt under en lång tid och som getts ut i nya utgåvor och översättningar. Huvudpersonerna känns levande och utsätts för och upplever många spännande äventyr. Ungdomsklassikernas popularitet syns tydligt då filmatiserats många gånger.

De ungdomsklassiker som ni kommer att få läsa och arbeta med är följande:

Don Quijote – Miquel Cervantes
Gullivers Resor – Jonathan Swift
Robinson Qrusoe – Daniel Defoe
En världsomsegling under havet – Jules Verne
Skattkammarön – Robert Louis Stevenson
Oliver Twist – Charles Dickens

Vi kommer tillsammans att läsa och arbeta med två av ovanstående texter. De övriga fem kommer ni gruppvis att få läsa och arbeta med. Ni kommer inte bara att få träna er läsförståelse utan också förbereda er för en muntlig uppgift likt den som görs i delmomentet “Tala” i det nationella provet i åk 9. “Delprovet “Tala ” är uppdelat på tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt att delta i diskussion.

Ni ska var och en sammanfatta den text som ni har blivit tilldelad, göra er redo för att presentera den för en grupp där alla har olika texter, formulera två diskussionsfrågor som ni kan diskutera i gruppen, leda diskussionen och slutligen sammanfatta diskussionen. I gruppen ska du också visa att du kan delta i de övriga diskussionerna.

Ett exempel på ett Nationellt prov i delmomentet Tala finner ni via denna länk.

Beräknad tidsåtgång är v 41- t.o.m. 46 med reservation.

/ Terese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s