Uncategorized

åk 7 En sekund i taget

13. ”det är så enkelt att vara värdelös – om ingen förväntar sig något av mig behöver jag aldrig kunna något.” Så tänker Hedvig på sidan 83. vad menar hon med det?

17. Hedvig säger att hon tvingar sin tanke att ”stanna i hallen” – vad menar hon?

27. Hedvig med en kall hård kärna i mitten s 146

Bildspråk:
Att måla sin texter med ord gör språket mer livfullt. Att använda liknelser eller metaforer är ett effektivt sätt att skapa bilder och associationer i texten.

Liknelse:
En liknelse är ett bildligt uttryck. En liknelse har jämförelseord utsatta, exempelvis ”som”, ”liksom” eller ”såsom”. Exempel på liknelser är: ”Mats mår som en prins”, ”Mats var arg som ett bi”, ”Mats var hungrig som en varg” och ”Mats var snabb som en vessla”. Liknelser kan uppfattas som såväl artiga som tillgjorda, beroende på sammanhanget. Exempel: ”Du har ett hjärta av guld” och ”Du är som en ros” eller ”Damerna först”.

Metafor:
En metafor innehåller däremot ingen jämförelse – utan är ett bildligt uttryck där jämförelseord saknas. Styrkan med metaforer är att de visualiserar begreppen och gör dem tydligare.
Exempel på metafor: ”det är dystra miner på börsen i dag”, ”Livet är en resa” eller ”Att hamna på efterkälken”.

Uppgift: Välj en metafor från “En sekund i taget”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s