Uncategorized

Ordningsbetyg – ska inte behövas

Länge i Sverige  har vi inte haft ordningsbetyg, men i år har skolminister Jan Björklund (Fp) föreslagit detta, ska det verkligen behövas ordningsbetyg?

Det är onödigt att lärarna måste lägga ner tid på att kolla hur eleverna uppför sig. Lärarna hinner inte på sin arbetstid att hålla koll på ordningsbetygen..

Det är onödigt att ha det regeln eftersom eleverna behöver fokusera på dem andra betygen istället. Det är dom betygen som kommer att påverka till vilket jobb man ska söka.

Det är ej lönt att ha en sådan regel för ingen kommer att förbättra sig.

En lösning på problemet skulle kunna vara att straffa de elver som inte kan sköta sig. Några exempel på straff skulle kunna vara kvarsittning, extra läxo och att läraren tar telefonen.

Ännu en lösning skulle kunna vara att de stökiga eleverna får till exempel extra stöd och att läraren rapporterar till föräldrarna och att dem sedan får ta det.

8A furutorpskolan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s